MOR

En portrætudstilling af berømte historiske mænds mødre

Martin Fasting

Hygum Kunstmuseum

4. Juli – 1. September 2021

Fernisering/åbning Søndag d. 4. Juli 15.00 – 17.00

“A mother can transfer to her son the ambition she has been obliged to suppress in her self” – Sigmund Freud.

Udgangspunktet for udstillingen er en række tegnede portrætter af berømte historiske mænds mødre kombineret med en form for korte biografiske nedslag i deres liv.

I portrætterne af mødrene bliver historiens mere end 2000 år gamle patriarkalske virkelighed stillet over for, eller måske snarere set igennem matriarkatet, her i form af moderskabet.

Man får på sin vis et andet ståsted hvorfra at betragte historiens vingesus.

Sammenstillingen af portrætterne samt de biografiske nedslag bliver på den måde en slags kompleks vandring ind i den symbiotiske virkelighed der på godt som ondt dybest set binder alt og alting sammen.

.