Do what you will, this world’s a fiction and is made up of contradiction.
– William Blake

 

Martin Fasting is a visual artist, whose work includes painting, drawings, and installations exhibited in various galleries and public institutions in Denmark and throughout Europe. More over he’s been working with wall murals and art projects in Syrian refugee camps in Northern Lebanon, and schools and public spaces in places like Jerusalem, Ramallah and elsewhere. His interests include exploring human relations through psychology, archetypes, social structures as well as natural science as ways to explore  the basic questions of reality as we think we know and believe it to be.

Martin Fasting er billedkunstner, hvis arbejde omfatter maleri, tegning og installationer udstillet i forskellige sammenhænge i Danmark såvel som rundt om i Europa. Han har endvidere arbejdet med vægmalerier og kunstprojekter i syriske flygtningelejre i det nordlige Libanon, samt skoler og offentlige rum i Jerusalem, Ramallah og andre steder. Hans interesser omfatter at arbejde med basale menneskelige relationer så som psykologi, arketyper, sociale strukturer samt naturvidenskaben som måder at udforske de grundlæggende spørgsmål om virkeligheden, som vi tænker vi ved og tror den er.